[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

บทความทั่วไป
ดร. ศิริ แคนสา ศน.สพป.ชัยภูมิ เขต 1

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553

  วันแรกที่มาถึงค่ายฯศูนย์วิทยาศาสตร์โคราชหนึ่งในคณะต้อนรับนั้นก็คือ“เจ้าหนูถามจัง”ซึ่งเป็นเสมือนฑูตแห่งวิทยาศาสตร์ที่จะนำน้องๆนักเรียนค่ายไปรู้จักโลกของวิทยาศาสตร์โลกของสรรพสิ่งที่เชื่อมโยงหลายมิติรวมทั้งมิติด้าบวก และมิติด้านลบด้วย
 ถ้ามอง  “ถามจัง”  ในมิติด้านบวก  “ถามจัง”  อาจเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  เพราะการช่างถามการช่างสงสัย  การรู้จักสังเกต  มีความอยากรู้อยากเห็น  และต้องการค้นหาคำตอบอยู่ตลอดเวลา  “ถามจัง”  จึงอาจเกิดจากการมีจิตใจที่ครุ่นคิดของตัวเราเอง  และอาจเกิดจาก “ต่อมเอ๊ะ” ถูกกระตุ้นนั่นคือ การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม    มีความเป็นมิตร  อบอุ่น  ปลอดภัย  กระตุ้นให้เกิดการกล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงความคิดเห็น  และเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้   เช่น  ศูนย์วิทย์โคราช  ที่ยอมรับทุกความคิดเห็น “ไม่มีความคิดเห็นใดที่ผิด” 
ถ้ามองมิติลบ “ถามจัง”  อาจเป็นพฤติกรรมที่ถูกมองว่า  น่ารำคาญ  เรื่องมาก  เพ้อเจ้อ  เพ้อฝัน  จินตนาการมากเกินไป  และอาจถูกจัดให้เป็น  “เรื่องไร้สาระ”  แต่ถ้านึกถึงคำกล่าว  “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้”  ของไอสไตน์  แล้วอาจทำให้ฉุกคิดได้ว่า  ถ้าไม่มีจินตนาการเสียแล้ว  โลกนี้อาจจะไม่มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นเลย....หรือท่านว่าอย่างไร ?                                                                                                                                                               

                                        โดย.... ร. ศิริ   แคนสา                                                                                                                                   
ผู้ประสานงานค่ายวิทย์ – คณิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1


เข้าชม : 2044

บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      7 วิธีคิดอย่างคนเก่ง 21 / ส.ค. / 2554
      ดร. ศิริ แคนสา ศน.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 11 / พ.ย. / 2553
      โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่(Mobile Planetarium) 11 / พ.ย. / 2553


 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา   
กม.208 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์ 0-4441-6983-5   โทรสาร 0-4441-6983 ส่วนวิชาการ 044-416983

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.03
 

Buy portable power bank online

The costs of buy an power bank online will depend on the platform you choose. iPhone 4, iPhone 5, solar power bank system, Android, Microsoft, we’re going to focus on the power bank online and the solar power bank system.

As a simple estimate, you can figure between $15000 for a simple power bank online . In this case, you would likely provide very clear directions, examples, and all the content. A big portion of this expense would go to graphics, so if you can do this yourself, you’ll save a couple thousand most likely.

Database power bank online lications, which typically involve logic and architecting are much more expensive. These involve a pretty sophisticated framework, which will then essentially drive the data. You would still need to provide all the content and graphics but this one will likely run you between $8000 and $40,000.

we are the hardest to estimate, You might need some difficult coding, not to mention very good graphics, gyroscope, top scores integration, and so forth. At the same time, games are typically the most downloaded power bank online because they are fun and can go viral quicker than any other buy power bank online, which means your income potential can be higher.

Designing an power bank online is important. Even the greatest power bank online will likely fail if it’s designed poorly. A good design will lead to more engagement as well as more conversions, which in turn can lead to more money. You’ll likely want to find an amazing mobile power bank online wholesaler who can create the proper work flow and space restrictions.

Solar Power bank system online

Once you find a great wholesaler, you’ll probably be buying a solar files including screens and solar backpack. These solar backpack will come in many different sizes so that they convert well for both the iPhone and the solar power bank system.

If your looking for just the power bank for iPhone, if your looking at the retinas. This will get you your base design, which can then be given to your wholesaler. Keep in mind that you should ask the wholesaler what he would like the files to be named before the wholesaler gets to work.

If you're looking at the solar power bank system, you'll probably spend between $2000 and $13,000. This is because of the added speed and size of the solar power bank system functionality.

Aside from the development costs, the power bank online store will also charge you around $100 per year and 30% of each sale. You'll also need hosting.

So how much does buy power bank online cost? It varies significantly and will depend how sophisticated you want it to be. You can hire freelancers or outsource it to other countries. You can spend a lot and hire a design/development firm. Either avenue you take will give varying outcomes and typically, you get what you pay for.

It can be done cheap but it will likely require an all-inclusive firm, which means your power bank online will be similar to many others and possibly be low quality. You really need to decide what would provide the best Investment and go from there. Even cheaper power bank online can bring a few thousand new visits to a website, which can result in more sales if marketed right.Like most things in business, the numbers above are estimates. It can be cheaper and it can be very expensive. Be careful about on any power bank online because at that price, it better be incredible.